🛍️ Reducere de 20% la tot | Reducere de 20% la tot | Reducere de 20% la tot 🛍️

Producție locală și sustenabilă

Transport gratui mai mari de 419 Lei

Până la 60 de zile pentru returnarea produselor

Comandați și prin telefon

Produse din lână de oaie - Woolville.ro
Cumpărați telefonic.,
suntem online
+40 31 2297713
(9.00–18.00)

Condiții comerciale

societatea comercială Czech Wool company s.r.o.

cu sediul social la Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Republica Cehă
număr de identificare: 03922391
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. dosarului C 87406 ținut de Tribunalul Regional din Brno, Republica Cehă, pentru vânzarea la distanță a mărfurilor prin intermediul unui magazin online situat la adresa de internet www.woolville.ro  și printr-o linie de clienți

  

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1 Aceste condiții comerciale (denumite în continuare doar "condiții comerciale") ale societății comerciale Czech Wool company s.r.o., cu sediul social laŠedesátá 7015, 760 01 Zlín, Republica Cehă, număr de identificare: 039 22 391, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Brno sub nr. 87406 (denumit în continuare "vânzătorul") reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractului în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare "contractul de cumpărare") încheiat între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (denumită în continuare "cumpărătorul") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător la adresa de internet https://www.woolville.ro (denumit în continuare "e-shop"), prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare "interfața web a magazinului"). Aceste condiții comerciale se vor aplica, în continuare, vânzării de bunuri pe baza contractului de cumpărare încheiat prin telefon și, adecvat, la trimiterea comenzii de către cumpărător prin e-mail sau webchat, care este disponibil pe interfața web a magazinului.

1.2 Condițiile comerciale nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează la comanda bunurilor în cadrul activităților sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale.

1.3 Prevederile care se abat de la condițiile comerciale pot fi negociate în contractul de achiziție. Acorduri diferite din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile condițiilor comerciale.

1.4 Prevederile condițiilor comerciale fac parte integrantă din contractul de achiziție. Contractul de achiziție și condițiile comerciale sunt întocmite în limba română. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba română.

Vânzătorul poate modifica sau completa formularea condițiilor comerciale. Eventualele modificări sau completări nu afectează drepturile și obligațiile cumpărătorului care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a condițiilor comerciale.

 

2. CONTUL DE UTILIZATOR

2.1 Pe baza înregistrării cumpărătorului făcută în e-shop, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator"). Înregistrarea cumpărătorului în magazinul electronic nu este o condiție necesară pentru cumpărături în magazinul electronic. 

2.2 La înregistrarea în e-shop  și comanda bunurilor, cumpărătorul este obligat să furnizeze toate datele în mod corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator la orice modificare. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comanda bunurilor sunt considerate de către vânzător corecte  și complete.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat prin nume de utilizator și parolă alese de cumpărător la înregistrarea în magazinul electronic. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator.

2.4 Cumpărătorul nu are dreptul de a permite utilizarea contului de utilizator de către terți.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator mai mult de 12 luni, și  în cazul în care cumpărătorul  își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de achiziție (inclusiv din condițiile comerciale).

2.6 Cumpărătorul ia la cunoștință că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului vânzătorului sau întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

3.1 Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului sunt de natura informativă, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de achiziție cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile art. 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2 Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale. Prețurile bunurilor includ toate impozitele (de exemplu, TVA) și taxele aferente, excluzând costul livrării bunurilor. Costul livrării bunurilor este diferit în funcție de modul selectat, furnizorul de transport și modalitatea de plată a comenzii. Costurile de livrare pot fi, de asemenea, influențate de adresa de livrare aleasă, în special în ceea ce privește plata posibilă a taxelor vamale și, prin urmare, costul vămuirii, nu face parte din prețul mărfurilor. Vânzătorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a furniza, în anumite cazuri, livrarea gratuită a bunurilor, iar cheltuielile de livrare, prin urmare, nu sunt incluse în prețul mărfurilor. Prețurile bunurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual.

3.3 Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile legate de ambalarea și livrarea mărfurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4 Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din magazinul electronic. Formularul de comandă conține în special informații despre:     
3.4.1 cumpărător, în special datele de identificare și de contact
3.4.2 bunuri comandate (bunuri comandate "introduce" cumpărătorul în coșul electronic de cumpărături ale e-shop-ului),
3.4.3 modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor; 
3.4.4 modalitatea necesară de livrare a bunurilor comandate, și
3.4.5 costurile asociate livrării de bunuri

     (denumite în continuare în mod colectiv "comandă").

3.5 Înainte de terminarea fermă a comenzii, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele pe care le-a introdus în comandă, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul termină comanda  făcând clic pe butonul "Confirmarea comenzii". Datele specificate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va confirma această primire cumpărătorului, la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în comandă (denumită în continuare "Adresa de e-mail a cumpărătorului").

3.6 În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate),vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon). înainte ca acceptarea comenzii să fie confirmată de vânzătorul însuși

3.7 Comanda care a fost finalizata de cumpărător reprezintă propunerea de încheiere a unui contract de achiziție. 

3.8 Contractul de achiziție între vânzător și cumpărător este încheiat prin confirmarea primirii comenzii, pe care cumpărătorul a creat-o, din partea vânzătorului. Această confirmare este trimisă la adresa de e-mail a cumpărătorului. Anexa confirmării este formularea actuală a condițiilor comerciale, inclusiv procedura de reclamații a vânzătorului.      Contractul încheiat, inclusiv prețul de achiziție al bunurilor, poate fi modificat sau anulat numai pe baza unui acord între vânzător și cumpărător sau pe baza unor motive legale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în condiții comerciale. 

3.9 Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu încheia contractul cu cumpărătorul dacă există îndoieli legitime cu privire la adevărata identitate a cumpărătorului sau în cazul unor erori evidente în informațiile furnizate despre bunuri sau preț.

3.10 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de achiziție (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt plătite de cumpărător, la care aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

3.11 Prevederile acestor Condițiile comerciale se vor aplica adecvat și vânzării de bunuri pe baza unui contract de cumpărare încheiat telefonic (linia clientului). În cazul în care cumpărătorul face comanda printr-un apel telefonic cu vânzătorul, el poate fi asistat în crearea comenzii de către un angajat al vânzătorului. Cu toate acestea, conținutul comenzii este disponibil cumpărătorului, care poate schimba în mod liber bunurile pe care le comandă, precum și cantitatea acestora în timpul creării comenzii și este, de asemenea, la latitudinea cumpărătorului să decidă în ce mod să aleagă transportul și plata bunurilor. Comanda este confirmată cumpărătorului de către vânzător în timpul apelului telefonic, în timp ce apelurile sunt înregistrate și stocate. Contractul de achiziție se încheie prin aceasta confirmare. 

Condițiile comerciale generale sunt disponibile în format text pe  interfața web a vânzătorului.

4. Taxe în coș

Cumpărătorul este de acord că vânzătorul are dreptul de a adăuga așa numită opțiune de selectare, prin care Compania va oferi cumpărătorului alte opțiuni legate de bunurile comandate (de exemplu, ambalaj ecologic, asigurare de expediere, perioadă prelungită de returnare etc. În cazul în care, cumpărătorul își exprimă interesul de a solicita un serviciu suplimentar, acesta dă clic pe căsuța cu opțiunea de selectare, bifează căsuța cu propunerea de încheiere a unui contract pentru extinderea serviciului suplimentar pentru un cost suplimentar, iar aceste costuri Compania are obligația de a le afișa vizibil în căsuța de selecție.

 

4. PREȚUL BUNURILOR ȘI TERMENELE DE PLATĂ

4.1 Prețul bunurilor și eventualele costuri legate de livrarea bunurilor în temeiul contractului de cumpărare pot fi plătite vânzătorului de către cumpărător în următoarele moduri:
4.1.1 în numerar la magazinul vânzătorului la: Přímá 671, Zlín, Republica Cehă;          
4.1.2 în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;
4.1.3 prin transfer bancar în contul vânzătorului nr.2800769239/2010, deschis la FIO banka (denumit în continuare "contul vânzătorului");     
4.1.4 fără numerar online printr-un gateway de plată operat de o terță parte și, prin urmare, transferul de date de pe cardul de plată al cumpărătorului este furnizat de această terță parte (online banking);
4.1.5 fără numerar cu cardul de plată;

4.1.6 prin intermediul unor terțe părți care mediază așa-numitele "plăți amânate" (printr-un împrumut de la terți).

4.2 Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească vânzătorului costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include, de asemenea, costurile asociate livrării bunurilor.

4.3 În cazul unei modificări a cotei de TVA, vânzătorul are dreptul de a solicita cumpărătorului prețurile de achiziție, inclusiv cota actuală de TVA conform reglementării legale.

4.4 Vânzătorul nu solicită de la cumpărător avans sau altă plată similară.      Avansul poate fi solicitat de către vânzător numai după acordul cu cumpărătorul, mai ales dacă este vorba de un bun special pe comandă, sau bunuri care nu sunt în stoc, sau o cantitate de bunuri care nu este obișnuită. 

4.5 În cazul plății în numerar  în unitate sau a plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 14 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.6 În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu menționarea simbolului variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.

4.7 Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care nu primește din partea cumpărătorului confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să solicite plata întregului preț de achiziție înainte de a trimite bunurile cumpărătorului. Dispozițiile articolului 2119 alineatul (1) din Codul civil nu se aplică.

4.8 Vânzătorul oferă clienților săi diverse reduceri, cadouri sau alte vouchere. Utilizarea acestor vouchere este reglementată de reguli, despre care vânzătorul informează în fiecare caz concret. Cumpărătorul pentru a obține dreptul pentru reducere, trebuie să introducă în comanda sa codul de reducere. Orice reduceri la prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, fiecare reducere sau voucher cadou poate fi utilizat o singură dată. O reducere a prețului poate fi, de asemenea, furnizată automat (fără un cod de reducere) unui cumpărător care are un cont de utilizator la vânzător.

4.9 Pentru plata efectuată în baza contractului de achiziție vânzătorul va emite cumpărătorului documentul fiscal– factura. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Vânzătorul trimite documentul fiscal – factura  cumpărătorului împreună cu bunurile trimise și, de asemenea, îl trimite în format electronic la  adresa de e-mail  a cumpărătorului.

4.10 În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului chitanță. Totodată, acesta este obligat să înregistreze online plata primită la administratorul fiscal;  în cazul unei defecțiuni tehnice, în termen de cel mult 48 de ore.

 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE

5.1 Cumpărătorul are în cazul încheierii unui contract de cumpărare la distanță dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare fără indicarea unui motiv în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfurilor. Acest drept decurge direct din lege, în special din prevederile art. 1829 alin.1 din Codul civil. Vânzătorul pune la dispoziție cumpărătorilor celor sunt înscriși în Clubul Oițelor o perioadă de retragere din contract mai mare decât limita legală și anume treizeci (30) de zile de la data primirii mărfii. În cazul în care obiectul contractului de cumpărare reprezintă mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, se derulează această perioadă de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în perioada adecvată (14 zile sau 30 de zile în cazul persoanelor înregistrate în Clubul Oițelor, dacă nu se specifică altfel în funcție de taxa aleasă), inclusiv bunurile care au făcut obiectul contractului de cumpărare. În cazul neutilizării formularului, vânzătorul recomandă cumpărătorului să folosească la comunicare numărul comenzii, detaliile bancare si metoda aleasa de returnare a bunurilor. Retragerea din contractul de achiziție trimite cumpărătorului: 

- în scris      pe adresa      vânzătorului      Malotova 123, 763 02 Zlín, Republica Cehă, sau      
- în scris pe adresa poștei electronice a vânzătorului info@woolville.ro 

SCHIMBARE PRODUSE/RETURNARE PRODUSE:
În situația în care cumpărătorul în termenul legal de 14 zile (respectiv 30 de zile în cazul cumpărătorilor înregistrați în Clubul Oițelor) își exprimă interesul de a schimba mărfurile, va proceda conform paragrafelor precedente. Adică se retrage din contract fie într-un termen de 14 zile (sau într-un termen de 30 de zile în cazul cumpărătorilor înregistrați în Clubul Oițelor), în același timp returnează mărfurile vânzătorului după care își poate face o nouă comandă dacă dorește.

5.2 Dreptul de a se retrage din contract conform alineatului anterior cumpărătorului în cazurile prevăzute de lege nu i se potrivește. Cumpărătorul ia la cunoștință că în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil      nu este posibil să se retragă din contractele de furnizare de conținut digital dacă acesta nu a fost livrat pe un suport material sau în cazul contractelor de prestare de servicii, în ambele cazuri, cu condiția ca executarea să fi avut loc cu consimțământul prealabil expres al cumpărătorului înainte de expirarea perioadei de retragere; în plus, în cazul contractelor de furnizare de servicii sau de bunuri (inclusiv băuturi alcoolice), al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independent de voința vânzătorului; în cazul contractelor de furnizare de bunuri modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau persoanei acestuia și în cazul contractelor pentru bunuri perisabile, bunuri care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri sau scoase de pe ambalaje sigilate și care nu pot fi returnate din motive igienice; pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau programe pentru calculator, în cazul în care cumpărătorul a rupt ambalajul lor original; pentru furnizarea de ziare, reviste sau alte periodice; în cazul contractelor de cazare, transport, masă sau petrecere a timpului liber prevăzute la o anumită dată sau pentru contractele încheiate în baza unei licitații publice în temeiul legislației care reglementează licitațiile publice.      

5.3 În cazul retragerii din contractul de cumpărare menționate la articolul 5.1.     din condițiile comerciale, contractul de achiziție este reziliat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract a cumpărătorului (cu excepția cazului în care au fost deja trimise cu retragere scrisă).  Mărfurile trebuie returnate complet, de preferință (dar nu neapărat) în ambalajul original. Bunurile returnate nu trebuie să prezinte semne de uzură sau deteriorare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă complet costurile legate de returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor prin ruta poștală obișnuită. 

5.4 În cazul retragerii din contract în temeiul articolului 5. 1. din condițiile comerciale, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, în același mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna executarea furnizată de cumpărător încă la returnarea bunurilor către cumpărător sau în alt mod, în cazul în care cumpărătorul este de acord cu aceasta și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. Cumpărătorul are dreptul la o rambursare a fondurilor pentru furnizarea de bunuri, și anume: la cea mai mică sumă oferită (în cazul în care a ales un mod de transport mai scump). În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca cumpărătorul să îi returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile antreprenorului.

5.5 Perioada menționată la articolul 5.1 este furnizată cumpărătorului pentru a familiariza cumpărătorul într-o măsură rezonabilă cu natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor. În cazul în care bunurile returnate sunt deteriorate prin încălcarea obligației cumpărătorului, vânzătorul este îndreptățit să aplice din partea cumpărătorului pretenția pentru compensarea pagubei (valoarea pretenției depinde de scăderea valorii bunurilor).      Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral pretenția de compensare a pagubei din dreptul cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.6 De asemenea, este posibil să se retragă din contract înainte de livrarea bunurilor, pe baza anulării comenzii. În cazul în care comanda este anulată înainte de începerea transportului mărfurilor, anularea comenzii este gratuită. 

5.7 Vânzătorul are dreptul să se retragă din contract înainte de livrarea bunurilor, în cazul în care: 
- nu este în măsură, în mod obiectiv, din motive din partea terților, să livreze bunurile cumpărătorului într-un termen convenabil circumstanțelor sau
- Iese în evidență, că cumpărătorul a încălcat contractul încheiat anterior cu vânzătorul.

5.8 În cazul în care împreună cu bunurile este oferit cumpărătorului un cadou, contractul de donație dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de donație privind un astfel de cadou încetează să mai fie valabil, iar cumpărătorul este obligat să restituie și cadoul vânzătorului împreună cu bunurile. Dacă nu se returnează cadoul din partea cumpărătorului, obiectul care reprezintă cadoul va fi considerat ca îmbogățire fără cauză justificată. În cazul în care nu este posibil să se predea obiectul care reprezintă cadoul înapoi vânzătorului, vânzătorul are dreptul la o compensație financiară în valoarea prețului obișnuit al obiectului care reprezintă cadoul. 

Formular de retragere din contractul de achiziție - Reclamații, schimb de bunuri click : AICI

 

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFURILOR

6.1 Vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului în stare completă. Bunurile care sunt declarate „în stoc" în magazinul electronic sunt expediate de vânzător în termen de 2 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, nu mai târziu de 15 zile de la confirmarea comenzii, cu excepția cazului în care vânzătorul a indicat o perioadă de livrare mai lungă pentru anumite bunuri sau pentru o anumită comandă. 

6.2 Riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător în momentul preluării bunurilor.     

6.3 În cazul în care modul de transport este convenit pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.4 În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de cumpărare, să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.5 În cazul în care, din motive datorate cumpărătorului, este necesar să se livreze bunurile în mod repetat sau într-un mod diferit de cel menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile legate de livrare repetată a bunurilor, respectiv costurile asociate cu un alt mod de livrare.

6.6 La preluarea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul unei încălcări a ambalajului care indică o intruziune neautorizată în expediere, cumpărătorul nu trebuie să preia expedierea de la transportator.

6.7 Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi reglementate prin condiții speciale de livrare ale vânzătorului, dacă acestea sunt emise de vânzător.

     

7. DREPTURI DE EXECUTARE DEFECTUOASĂ

7.1 Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile nu au defecte la primire. În cazul în care bunurile primite au deficiențe definite în Procedura de reclamații, acestea sunt defecte ale bunurilor pentru care vânzătorul este responsabil. Cumpărătorul poate exercita apoi drepturi legale fașă de vânzătorul pentru defecte.      

7.2 Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale corespunzătoare general obligatorii (în special dispozițiile prevederilor art. 1914-1925, art. 2099-2117 și art. 2161-2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Colecție, privind protecția consumatorilor, în varianta prevederilor ulterioare).     

7.3 Drepturile care decurg din executarea defectuoasă pe care cumpărătorul le poate solicita din partea vânzătorului sunt definite în Procedura de reclamații a vânzătorului, care este anexată la aceste Condiții comerciale generale.      

                                                  

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1 Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata prețului integral de achiziție al bunurilor.

8.2 Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul art. 1826 alineatul 1 litera e) din Codul civil.

8.3 Toate informațiile orale și scrise cu privire la folosul și posibilitatea de utilizare a bunurilor livrate sunt comunicate după cele mai bune cunoștințe ale vânzătorului. Cu toate acestea, ele reprezintă doar experiența și cunoștințele pe care vânzătorul le-a dobândit el însuși, de la producător sau de la furnizorul său. Acest acord se aplică și centrului de acordare a sfaturilor online, care este disponibil pe interfața web și prin care potențialul cumpărător poate comunica cu vânzătorul și afectează, de asemenea, faptul că potențialul cumpărător scrie vânzătorului prin interfața web o întrebare care este trimisă din formular la adresa de e-mail a vânzătorului.

8.4 Reclamațiile consumatorilor sunt tratate de vânzător prin intermediul adresei electronice info@woolville.ro Informațiile privind soluționarea reclamației cumpărătorului vor fi trimise de vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

8.5 Autoritatea cehă de control al comerțului supraveghează respectarea obligațiilor din Legea privind protecția consumatorilor (nr. 634/1992 Colecție) (www.coi.cz)

8.6 În conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor (nr. 634/1992 Colecție), Cumpărătorul care este consumator, are dreptul la soluționare extrajudiciară a unui litigiu al consumatorului care decurge dintr-un contract de cumpărare sau dintr-un contract de furnizare de servicii. Autoritatea  cehă de inspecție a comerțului, cu sediul social la Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, Republica Cehă, CUI: 000 20 869, adresa de internet: www.coi.cz. Soluționarea extrajudiciară a unui litigiu de consumator se inițiază exclusiv la cererea consumatorului și numai dacă litigiul nu a fost soluționat direct cu vânzătorul. Cererea poate fi depusă în cel mult 1 an de la data la care consumatorul și-a exercitat pentru prima dată dreptul care este obiectul în litigiu la vânzător. Consumatorul are dreptul de a iniția online soluționarea extrajudiciară a litigiilor, platforma pentru această propunere se găsește pe adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr.      

8.7 Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Inspecția comercială este efectuată în limitele competențelor sale de către Oficiul de Licențe comerciale corespunzător. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.      

          

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TRIMITEREA COMUNICĂRILOR COMERCIALE

9.1 Operatorul datelor cu caracter personal furnizate în scopul executării obiectului contractului este vânzătorul.

9.2 Obligația sa de informare față de cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "Regulamentul RGPD") referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul executării contractului de achiziție, în scopul negocierii prezentului contract și în scopul îndeplinirii obligațiilor publice ale vânzătorului efectuate de vânzător printr-un document special (Reguli pentru protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal).      

9.3 Vânzătorul este interesat să asigure satisfacția cumpărătorilor  cu cumpărăturile. Satisfacția este determinată prin recenziile furnizate de portalul  www.woolville.ro, în care este conectat magazinul său electronic. Temeiul juridic pentru prelucrare în acest caz este în conformitate cu articolul 6 al. 1 lit. f) RGPD interesul legitim al operatorului, care constă în stabilirea satisfacției cumpărătorului cu achiziția de la operator. Chestionarele sunt trimise după fiecare achiziție de la magazinul online, cu excepția cazului în care, în sensul articolului 7 alineatul 3 din Legea nr. 480/2004 Colecție, privind anumite servicii ale societății informaționale, cumpărătorul refuză trimiterea acestui chestionar sau își retrage consimțământul acordat anterior. Pentru trimiterea de chestionare, evaluarea feedback-ului cumpărătorilor și analiza poziției pe piață, vânzător utilizează acest procesator: 
9.3.1 operatorul portalului https://www.compari.ro  (societatea Online Comparison Shopping Kft., numărul de înregistrare al companiei: 01-09-186759); acestuia, în aceste scopuri, vânzătorul poate transmite informații despre bunurile achiziționate și adresa de e-mail a cumpărătorului.  Operatorul portalului Online Comparison Shopping Kft. Este îndreptățit de a utiliza adresa de e-mail transmisă numai în scopul generării și trimiterii unui chestionar de evaluare a satisfacției clienților în sensul condițiilor serviciilor disponibile aici. Cumpărătorul se poate opune trimiterii de chestionare prin e-mail în cadrul acestui serviciu în orice moment prin respingerea chestionarelor suplimentare folosind link-ul din e-mailul cu chestionarul. În cazul unei obiecții, chestionarul nu va mai fi trimis cumpărătorului.

 

10. LIVRARE

10.1 În cazul notificării sau comunicării documentelor între părțile contractante, adresa de livrare este considerată a fi sediul social al vânzătorului și adresa de reședință a cumpărătorului specificată în comandă.

10.2 Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul iau la cunoștință în mod expres că acestora le pot fi livrate prin intermediul adreselor lor de e-mail. 

 

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1 Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de legislația cehă. Prin alegerea unui drept în temeiul propoziției anterioare, cumpărătorul care este consumator nu este privat de protecția pe care i-o oferă dispozițiile legislației de la care nu este posibilă abaterea contractuală și care, în lipsa unei alegeri a legii, s-ar aplica în alt mod în temeiul dispozițiilor articolului 6 alin. 1 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

11.2 Dacă vreuna din prevedere a condițiilor comerciale este non validă sau ineficientă sau devine astfel, prevederea non validă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat posibil de prevederea non validă. Nulitatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

11.3 Contractul de achiziție, inclusiv condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în format electronic și nu este accesibil.

11.4 Vânzătorul are dreptul să schimbe unilateral în orice moment condițiile comerciale, în timp ce raportul juridic dintre vânzător și cumpărător este supus condițiilor comerciale din formularea la momentul încheierii contractului de achiziție.

11.5 Anexa la condiții comerciale o reprezintă Procedura de reclamații și Formularul model pentru retragerea din contractul de cumpărare.

 11.6 Datele de contact ale vânzătorului: 
- adresa de livrare: Malotova 123, 760 01 Zlín, Republica Cehă
- adresa de e-mail:Informaţii @woolville.ro
- telefon + 40 31 2297713


Aceste condiții comerciale sunt în vigoare de la 01.04.2022.
Director general al Czech Wool company s.r.o.

Notificare privind drepturile consumatorilor

Compania noastră Czech Wool company s.r.o., cu sediul social la Zlín, Šedesátá 7015, Cod poștal 760 01, Republica Cehă, CUI: 039 22 391, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Brno, secțiunea C, inserția 87406, tel.: +40312297713, e-mail: info@woolville.ro, (denumită în continuare și "Societatea") pune la dispoziția potențialilor săi clienți care se află în poziția de consumator în conformitate cu articolul 419 din Legea nr.89/2012 Colecție,  din Codul civil, în varianta prevederilor ulterioare (denumit în continuare "CC") și ale cărui negocieri cu Compania vizează încheierea unui contract de cumpărare, al cărui obiect este livrarea și, dacă este cazul, asamblarea bunurilor comandate de cumpărător, următoarea instrucțiune în sensul paragrafului 1811 și următoarele din CC (denumită în continuare și "Instrucțiunea").

 

Definirea noțiunilor:

-Contract încheiat cu consumator este un contract dacă părțile la acesta sunt, pe de o parte, consumatorul și, pe de altă parte, întreprinzătorul. 

-Consumatorul în sensul articolului 419 din Codul civil este orice persoană care, în afara domeniului său de activitate comercială sau în afara domeniului de aplicare al exercitării independente a profesiei sale, încheie un contract cu un întreprinzător sau tratează cu el în alt mod. 

-Întreprinzătorul în sensul articolului 420 din Codul civil este o persoană care desfășoară în mod independent, în nume propriu și pe propria răspundere, o activitate lucrativă într-o manieră comercială sau similară, cu intenția de a face acest lucru în mod sistematic în scopul obținerii unui profit. În scopul protecției consumatorilor și în sensul articolului 1963 din Codul civil, un întreprinzător este, de asemenea, considerat a fi orice persoană care încheie contracte legate de propria sa afacere, producție sau activitate similară sau în exercitarea independentă a profesiei sale sau o persoană care acționează în numele sau în contul întreprinzătorului.

-Cumpărătorul în sensul prezentei Instrucțiuni, înseamnă consumatorul care încheie un contract de cumpărare cu societatea.

-Bunurile în sensul prezentei instrucțiuni, sunt înțelese ca făcând obiectul contractului de cumpărare.

 

În cazul în care un contract de cumpărare este încheiat între Societate și Cumpărător și contractul de cumpărare include un acord care se abate de la această Instrucțiune, va prevala acordul conținut în contractul de cumpărare.


I.Desemnarea mărfurilor și descrierea caracteristicilor lor principale

1. Desemnarea mărfurilor și descrierea caracteristicilor lor principale sunt listate pe site-ul web al Compania la www.woolville.ro  în secțiunea "Produse" individual pentru fiecare produs sau printr-un link - un link către alte site-uri web (producător, distribuitor etc.). În cazul încheierii contractului într-un alt mod (de exemplu, prin comunicare prin e-mail), desemnarea bunurilor și o descriere a caracteristicilor lor principale sunt prezentate în oferta societății, care este predată cumpărătorului (de exemplu, trimisă la adresa sa de e-mail de comunicare) înainte de încheierea contractului.

 

II. Prețul bunurilor sau metoda de calcul a acestuia, inclusiv toate impozitele, taxele și alte beneficii monetare similare

1. Prețul mărfurilor corespunde prețului specificat în lista de prețuri valabilă a mărfurilor, care este disponibilă de la companie la cerere. 

2. Compania își rezervă dreptul de a modifica prețurile înainte de încheierea contractului de achiziție, în cazul unei modificări a ratelor de schimb, al unei creșteri semnificative a inflației sau al unor modificări semnificative ale condițiilor de furnizare a producătorilor și a altor furnizori de bunuri, în orice moment înainte de încheierea contractului de achiziție. Prețul bunurilor poate fi, de asemenea, modificat în cazul cerințelor cumpărătorului pentru o calitate sau un domeniu de aplicare diferit al bunurilor. Compania este obligată să informeze cumpărătorul cu privire la orice modificare a prețului bunurilor înainte de încheierea contractului de cumpărare.

3. Prețul bunurilor este întotdeauna exprimat fără taxa pe valoarea adăugată și orice alte impozite și taxe, dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare și, de asemenea, fără costurile de livrare a bunurilor către cumpărător și costurile asociate oricărei reclamații. Aceste costuri, impozite și taxe suplimentare vor fi adăugate la prețul bunurilor după încheierea contractului.

4. Compania își rezervă dreptul de a oferi cumpărătorilor servicii contra cost. Compania are dreptul de a adăuga așa numită opțiune de selectare, prin care Compania va oferi cumpărătorului alte opțiuni legate de bunurile comandate (de exemplu, ambalaj ecologic, asigurare de expediere, perioadă prelungită de returnare etc.) În cazul în care cumpărătorul își exprimă interesul de a solicita un serviciu suplimentar, acesta dă clic pe căsuța cu opțiunea de selectare, bifează căsuța cu propunerea de încheiere a unui contract pentru extinderea serviciului suplimentar pentru un cost suplimentar, iar aceste costuri Compania are obligația de a le afișa vizibil în căsuța de selecție.

 

III. Modul de plată și modalitatea de livrare sau de executare

1. Prețul bunurilor poate fi achitat de cumpărător companiei în următoarele moduri:
- în numerar la sediul societății la adresa: Přímá 671, Zlín 760 01, Republica Cehă
- în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă sau de transportator
- fără numerar în contul bancar al societății nr.  4277589389/0800, deschis la Česká spořitelna, a.s., IBAN: CZ25 0800 0000 0042 7758 9389; BIC/SWIFT: GIBACZPXXXX, Republica Cehă
- fără numerar cu cardul de plată

2. În cazul comenzii de bunuri prin e-mail, cumpărătorul alege modalitatea de plată înainte de a depune ofertă fermă sau înainte de a încheia contractul de cumpărare.

3. Obligațiile de vânzare a bunurilor sunt îndeplinite de companie la adresa unității: Přímá 671, Zlín 760 01, Republica Cehă, unde cumpărătorul poate prelua personal bunurile achiziționate în timpul orelor de program de luni până sâmbătă de la ora 9:00 la ora 19:00, sau la o altă adresă convenită cu cumpărătorul, bunurile achiziționate pot fi, de asemenea, după înțelegerea cu cumpărătorul, trimise prin intermediul companiei de transport pe cheltuiala cumpărătorului la adresa specificată de acesta.

4. Modalitatea de plată și metoda de livrare sau de executare sunt alese chiar de cumpărător și, fără consimțământul societății, metoda aleasă nu poate fi modificată ulterior. 

5. Împreună cu prețul bunurilor, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească companiei costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor în valoarea ofertei de preț valabile a companiei. 


IV. Costurile de livrare și, în cazul în care aceste costuri nu pot fi determinate în avans, mențiunea, că acestea pot fi percepute suplimentar

1. Costurile de livrare a bunurilor comandate prin intermediul magazinului electronic al companiei sunt menționate la modalitățile individuale de livrare în cadrul fiecărei comenzi de mărfuri.  Costurile sunt taxate cumpărătorului în funcție de modul de livrare a bunurilor pe care o alege. Modul de livrare și, prin urmare, costurile de livrare sunt, de asemenea, alese de cumpărător în cazul încheierii unui contract de cumpărare într-un alt mod (de exemplu, prin e-mail). Prin alegerea metodei de livrare, cumpărătorul este de acord, de asemenea, cu costurile de livrare corespunzătoare, pe care trebuie să le achite pentru livrarea bunurilor. Cumpăratorul care este înregistrat în Clubul Oițelor are dreptul de a se retrage din contract în termen de 30 de zile.

2. În cazul în care valoarea acestor costuri nu poate fi determinată în avans, societatea este îndreptățită să perceapă aceste costuri suplimentar în conformitate cu articolul 1811 alin. 2 litera e) CC.

 

V. Date privind drepturile care decurg din executarea defectuoasă, precum și drepturile în garanție și alte condiții de exercitare a acestor drepturi

A. Dispoziții generale

1. În cadrul prezentului articol V. societatea stabilește procedura de exercitare a dreptului de executare defectuoasă, condițiile de exercitare a acestuia, condițiile de reziliere a contractului și alte aspecte conexe legate de reclamația bunurilor, în cazul în care contractul face referire la reclamație. 

2. Condițiile specificate în prezentul articol V ale Instrucțiunii sunt obligatorii atât pentru societate, cât și pentru cumpărător în momentul încheierii contractului de cumpărare și ambele părți se angajează să respecte aceste condiții. Prin încheierea contractului de achiziție și preluarea bunurilor, cumpărătorul confirmă că s-a familiarizat corespunzător cu aceste condiții si, în același timp, este de acord cu formularea acestor condiții, cu condițiile de garanție ale companiei și, în același timp, se obligă să asigure companiei cooperarea necesară soluționării reclamației. În caz contrar, termenele soluționării reclamației mărfurilor sunt în mod necesar prelungite cu perioada pentru care această cooperare nu a fost furnizată. 

3. Obiectul reclamației este în sensul prezentei Instrucțiuni marfa în temeiul contractului de cumpărare încheiat.

 

B. Preluarea mărfurilor

1. Cumpărătorul este obligat să inspecteze bunurile cu grija cuvenită la preluare. În cazul în care cumpărătorul descoperă defecte ale bunurilor, acesta este obligat să reclame defectele fără întârzieri nejustificate de îndată ce descoperă defectul sau de îndată ce defectul devine evident. Eventuala întârziere a reclamației cu privire la defectele mărfurilor poate duce la deteriorarea mărfurilor și poate fi un motiv pentru respingerea reclamației. În cazul în care cumpărătorul neglijează această inspecție, imediat după ce riscul de deteriorare a lucrului trece asupra lui, acesta poate pretinde pretenția la defect numai dacă dovedește dincolo de orice îndoială că bunurile aveau defecte deja la momentul transferului riscului de pagubă.


 C. Calitatea bunurilor la preluare și răspunderea societății pentru defectele mărfurilor

1. În conformitate cu articolul 2095 din Codul civil, societatea va preda bunurile cumpărătorului în cantitatea, calitatea și executarea convenite. În cazul în care calitatea și executarea nu sunt convenite, societatea îndeplinește calitatea și executarea adecvat scopului evident din contract; în caz contrar, scopului obișnuit.

2. În conformitate cu articolul 2161 alin. 1 din Codul civil, Societatea este răspunzătoare față de cumpărător că bunurile nu prezintă defecte, în special că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:
- bunurile au proprietățile pe care părțile le-au convenit în contractul de cumpărare, în absența unui astfel de acord, astfel de proprietăți pe care societatea sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le-a așteptat în ceea ce privește natura bunurilor;
- mărfurile sunt adecvate scopului declarat de societate pentru utilizarea lor sau pentru care mărfurile de acest tip sunt utilizate în mod normal;
- mărfurile corespund calității sau eșantionului sau modelului convenit, în cazul în care calitatea sau proiectul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit;
- bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare în conformitate cu contractul de cumpărare,
- bunurile respectă reglementările legale.

3. În cazul în care defectul apare în termen de șase luni de la preluare, se consideră că bunurile au fost defecte în momentul primirii. 

4. Cumpărătorul este îndreptățit de a-și exercita dreptul de la un defect care apare în bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primirea bunurilor. În cazul în care mărfurile, pe ambalajul lor, în instrucțiunile atașate mărfurilor sau în publicitate în conformitate cu alte acte legislative indică perioada în care mărfurile pot fi utilizate, se aplică dispozițiile privind garanția calității. Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică:
- pentru mărfurile vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care s-a convenit asupra unui preț mai mic,
- uzura mărfurilor cauzate de utilizarea lor normală;
- în cazul bunurilor uzate, un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură pe care bunurile l-au avut la preluarea de către cumpărător sau
- dacă acest lucru rezultă din natura mărfurilor.

 

D. Drepturi de executare defectuoasă

1. Bunurile sunt defecte dacă nu au caracteristicile prevăzute la alin. C. 1. din prezentul articol sau în cazul în care societatea furnizează alte bunuri. Se consideră de asemenea ca defecte și defectele în documente necesare pentru utilizarea mărfurilor.

2. În conformitate cu articolul 2106 din Codul civil, în cazul în care executarea defectuoasă reprezintă o încălcare semnificativă a contractului, cumpărătorul are dreptul:
a) pentru eliminarea defectului prin livrarea unui articol nou fără defect sau prin livrarea articolului lipsă,
b) pentru eliminarea defectului prin repararea articolului,
c) la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau
d) rezilierea contractului.
Cumpărătorul informează societatea cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Cumpărătorul nu poate schimba alegerea făcută fără acordul companiei; acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi ireparabil. În cazul în care compania nu elimină defectele într-un termen rezonabil sau dacă notifică cumpărătorul că nu va elimina defectele, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de achiziție în loc să elimine defectul sau poate rezilia contractul. În cazul în care cumpărătorul nu își alege dreptul la timp, el are drepturile prevăzute la următorul paragraf din acest articol.

3. În cazul în care executarea defectuoasă reprezintă o încălcare nesemnificativă a contractului, cumpărătorul are dreptul de a elimina defectul sau la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție. Până când cumpărătorul nu își exercită dreptul la o reducere a prețului de achiziție sau rezilierea contractului, compania poate livra ceea ce lipsește sau poate elimina defectul legal. Alte defecte pot fi eliminate de către companie la opțiunea sa prin repararea articolului sau livrarea unui articol nou; alegerea nu trebuie să impună costuri nerezonabile cumpărătorului. În cazul în care compania nu elimină defectul la timp sau refuză să elimine defectul, cumpărătorul poate solicita o reducere a prețului de achiziție sau se poate rezilia contractul. Cumpărătorul nu poate schimba alegerea făcută fără consimțământul companiei.

4. Cumpărătorul nu se poate retrage din contract sau nu poate solicita livrarea unui nou articol dacă nu poate returna bunul în starea în care l-a primit. Acest lucru nu se aplică,
a) în cazul în care a avut loc o modificare a stării ca urmare a unei inspecții pentru a determina defectul articolului,
b) în cazul în care cumpărătorul a folosit articolul înainte de descoperirea defectului,
c) în cazul în care cumpărătorul nu a provocat imposibilitatea de a returna articolul într-o stare nemodificată printr-un act sau o omisiune sau
d) dacă cumpărătorul a vândut articolul înainte de apariția defectului, dacă l-a consumat sau dacă a schimbat articolul în timpul utilizării normale; în cazul în care acest lucru s-a întâmplat doar parțial, cumpărătorul returnează companiei cea ce mai poate returna și acordă companiei despăgubiri până la suma în care a beneficiat de utilizarea articolului.

5. În cazul în care cumpărătorul nu a notificat defectul articolului la timp, acesta își pierde dreptul de a rezilia contractul.

6. În cazul în care bunurile la preluare de către cumpărător nu au proprietățile specificate la alin. C. 2. din prezentul articol, cumpărătorul are dreptul la livrarea de bunuri noi fără defecte, cu excepția cazului în care este nerezonabil din cauza naturii. În cazul în care defectul se referă numai la o parte din bunuri, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea piesei; în cazul în care acest lucru nu este posibil, el poate rezilia contractul de cumpărare și poate solicita rambursarea integrală a prețului de achiziție. Dar, în cazul în care este disproporționat din cauza naturii defectului, în special în cazul în care defectul poate fi îndepărtat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul la îndepărtarea gratuită a defectului. Dreptul la livrarea de bunuri noi sau la înlocuirea unei piese are cumpărătorul și în cazul unui defect ireparabil, dacă nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile din cauza apariției repetate a defectului după reparație sau pentru un număr mai mare de defecte. În acest caz, cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a rezilia contractul de cumpărare.

7. În cazul în care cumpărătorul nu reziliază contractul de achiziție sau nu își exercită dreptul la livrarea de bunuri noi fără defecte, la înlocuirea părții sale sau la reparații, acesta poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de achiziție. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă, chiar dacă compania nu poate livra bunuri noi fără defecte, înlocui partea sa sau repara bunurile, precum și în cazul în care compania nu reușește să remedieze situația într-un termen rezonabil sau dacă remedierea ar provoca dificultăți semnificative Cumpărătorului.

8. În cazul în care bunurile au un defect pentru care societatea este responsabilă și dacă bunurile sunt vândute la un preț mai mic sau bunuri uzate, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în locul dreptului de a înlocui bunurile.

9. Dreptul de executare defectuoasă nu aparține cumpărătorului dacă cumpărătorul știa înainte de a prelua bunurile că bunurile au avut un defect sau dacă cumpărătorul însuși a cauzat defectul.

 

E. Locul și modalitatea de depunere a reclamației

1. Drepturile care decurg dintr-un defect se aplică companiei în scris, în special prin intermediul formularului disponibil pe site-ul web al companiei (link aici) sau la adresa companiei utilizată pentru reclamații și schimb de bunuri: Malotova 123, Zlín 760 01, Republica Cehă, sau prin e-mail: info@woolville.ro (oricare dintre aceste metode denumite în continuare "aplicarea reclamației").  În cazul în care cumpărătorul aplică reclamația, societatea îi va emite imediat o confirmare scrisă a momentului în care a fost exercitat dreptul de a depune reclamația, a caracteristicilor defectului reclamat, precum și a modului de soluționare și a duratei acesteia. 

2. Cumpărătorul are dreptul să dovedească achiziționarea de bunuri prin contractul de cumpărare, protocolul de predare sau nota de livrare, care va dovedi că bunurile revendicate au fost livrate de companie sau într-un alt mod credibil. Defectul care face obiectul reclamației trebuie să fie specificat în mod clar și cât mai precis posibil și înscris în protocolul de reclamație, în special prin descrierea acestuia și prin menționarea modului în care se manifestă defectul.


F. Soluționarea reclamației

1. Compania va decide imediat cu privire la reclamație, în cazuri mai complexe, în termen de 3 zile lucrătoare de la data reclamației. Această perioadă nu include timpul necesar pentru evaluarea de către experți a defectului. 

2. Compania și cumpă Compania se angajează să soluționeze reclamația fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării. În ceea ce privește procedurile tehnologice ale companiei, rătorul au convenit apoi că această perioadă poate fi prelungită cu până la încă 30 de zile calendaristice. Expirarea termenului în zadar este considerată o încălcare semnificativă a contractului.

3. Compania și cumpărătorul au convenit în continuare să prelungească perioadele de mai sus pentru perioada strict necesară în cazurile în care:
a) având în vedere natura defectului sau locul apariției acestuia, nu este posibilă efectuarea în condiții de siguranță a tuturor acțiunilor legate de înlăturarea plângerii justificate (desfășurarea altor activități la locul reclamației care nu permite respectarea termenului etc.);
b) cumpărătorul nu asigură nicio cooperare și nu este posibil să se întreprindă toate acțiunile legate de înlăturarea defectului revendicat în mod legitim sau s-a permis accesul la locurile în care urmează să se desfășoare lucrările legate de îndepărtarea sa;
c) din cauza unor fapte neprevăzute influențate de forța majoră, nu este posibil să se procedeze la îndeplinirea acțiunilor legate de procedura de reclamație.
În aceste cazuri, atunci când nu este posibilă efectuarea tuturor acțiunilor necesare legate de soluționarea reclamației, compania nu se află în întârziere cu soluționarea acesteia și această perioadă nu este inclusă în termenele de mai sus.

4. Soluționarea reclamației include, de asemenea, notificarea cumpărătorului cu privire la rezultatul reclamației. Prin urmare, compania va informa cumpărătorul în termenul legal (cu excepția cazului în care se convine asupra unui termen mai lung) cu privire la modul de soluționare a reclamației. La aceasta poate utiliza orice mijloace și formulare tehnice (e-mail, telefon, SMS etc.).

5. Cumpărătorul nu are dreptul de a schimba metoda odată aleasă de soluționare a reclamației fără consimțământul companiei, cu excepția cazului în care metoda de soluționare aleasă de acesta nu poate fi pusă în aplicare deloc sau în timp util.


 VI. Rezilierea contractului de către cumpărător

1. În cazul în care contractul de cumpărare a fost încheiat în afara spațiilor comerciale ale societății sau prin mijloace de comunicare la distanță (de exemplu, internet), cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul de cumpărare în termen de paisprezece zile de la data preluării bunurilor. În cazul în care obiectul contractului de cumpărare este livrarea mai multor tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, perioada de retragere începe să curgă de la data preluării ultimei livrări de bunuri. În cazul în care obiectul contractului de cumpărare este o livrare repetată regulat a bunurilor, perioada de retragere începe să curgă de la data primirii primei livrări de bunuri.

2. Cumpărătorul este obligat să trimită rezilierea contractului societății în scris (inclusiv sub forma unui formular de reziliere, care este disponibil la adresa: www. woolville.ro fie la adresa sediului social al societății, fie prin e-mail: info@woolville.ro

3. În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul în temeiul alineatului 1 din prezentul articol, acesta trimite sau predă societății fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult paisprezece zile de la rezilierea contractului, bunurile primite de la acesta.

4. În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul în temeiul alineatului 1 din prezentul articol, acesta este obligat să ramburseze societății costurile legate de returnarea bunurilor și, în cazul în care contractul de cumpărare a fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, costul returnării bunurilor, în cazul în care aceste bunuri nu pot fi returnate din cauza naturii lor pe ruta poștală obișnuită.

5. În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul de achiziție, societatea îi va returna fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult paisprezece zile de la retragerea din contractul de achiziție, toate fondurile, inclusiv costurile de livrare, pe care le-a primit de la el în baza contractului, în același mod. Compania va returna fondurile primite cumpărătorului într-un alt mod numai dacă cumpărătorul a fost de acord cu acest lucru și dacă nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină oferită de companie, compania va rambursa cumpărătorului costul livrării bunurilor în suma corespunzătoare celei mai ieftine metode oferite de livrare a bunurilor.

6. În cazul în care cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare, societatea nu este obligată să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca cumpărătorul să predea bunurile cumpărătorului sau să dovedească faptul că acesta a trimis bunurile companiei.

7. Cumpărătorul este răspunzător față de societate numai pentru scăderea valorii bunurilor care au apărut ca urmare a manipulării acestor bunuri într-un mod diferit decât este necesar să le manipuleze în ceea ce privește natura și proprietățile lor.

8. Societatea va prelua bunurile de la cumpărător în gospodăria sa pe cheltuiala proprie, în cazul în care cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare încheiat în afara spațiilor comerciale ale societății, bunurile au fost livrate gospodăriei cumpărătorului la momentul încheierii contractului, iar natura bunurilor nu permite trimiterea acestora pe ruta poștală obișnuită.

9. Cu toate acestea, cumpărătorul nu poate rezilia contractul de cumpărare conform alin. 1 din prezentul articol în cazul în care obiectul contractului de vânzare este:
a) furnizarea de bunuri al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independent de voința societății și care pot apărea în timpul perioadei de retragere;
b) furnizarea de băuturi alcoolice care pot fi livrate numai după treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independent de voința întreprinzătorului;
c) livrarea bunurilor care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana acestuia,
d) furnizarea de bunuri perisabile, precum și de bunuri care au fost amestecate ireversibil după livrare cu alte bunuri;
e) repararea sau întreținerea efectuată la un amplasament desemnat de cumpărător, la cererea acestuia; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul reparațiilor ulterioare, altele decât reparațiile solicitate sau livrarea de piese de schimb, altele decât cele solicitate,
f) livrarea mărfurilor în ambalaje sigilate pe care cumpărătorul le-a scos de pe ambalaj și din motive igienice nu este posibilă returnarea acestora,
g) livrarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program pentru calculator, în cazul în care cumpărătorul și-a rupt ambalajul original,

livrarea de ziare, periodice sau reviste,

furnizarea de conținut digital, în cazul în care acesta nu a fost livrat pe un suport material și a fost livrat cu consimțământul prealabil expres al cumpărătorului înainte de expirarea perioadei de reziliere a contractului, iar societatea a informat cumpărătorul înainte de încheierea contractului că, într-un astfel de caz, nu are dreptul de a rezilia contractul,

furnizarea de alimente, băuturi sau alte bunuri de consum normal livrate gospodăriei cumpărătorului sau în alt loc desemnat de cumpărător;

încheiat în baza unei licitații publice în conformitate cu legislația care reglementează licitațiile publice.


VII. Costurile mijloacelor de comunicare la distanță

1. Compania nu percepe cumpărătorului niciun cost pentru mijloacele de comunicare la distanță. Cu toate acestea, cumpărătorului i se poate percepe costul mijloacelor de comunicare la distanță la tariful stabilit de furnizorul său de servicii de comunicații la distanță.


VIII. Informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor, informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. În cazul în care din contractul de cumpărare apare vreun litigiu între cumpărător și societate, care nu poate fi soluționat de comun acord, cumpărătorul poate prezenta entității desemnate o propunere de soluționare extrajudiciară a unui astfel de litigiu pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor, care este Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, Inspectoratul Central - Departamentul ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz , Republica Cehă, care este, de asemenea, o autoritate de supraveghere de stat. Cumpărătorul poate utiliza, de asemenea, platforma online de soluționare a litigiilor creată de Comisia Europeană în http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Compania are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale Cumpărătorului obținute în legătură cu stabilirea, durata și rezilierea contractului de cumpărare. În sensul contractului de achiziție, prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului înseamnă, în special, colectarea, utilizarea, stocarea, stocarea pe suporturile de date, corectarea sau modificarea, blocarea sau lichidarea datelor cu caracter personal
ale Cumpărătorului. Informații referitoare la protecția datelor cu caracter personal în legătură cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește   prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "RGPD") și de introducere a unor măsuri pentru a asigura conformitatea procedurilor Societății cu RGPD și cu legislația aferentă care reglementează protecția datelor cu caracter personal,  găsește cumpărătorul pe pagină (link direct). Cumpărătorul a luat cunoștință de aceste informații (Reguli pentru protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal) înainte de încheierea contractului de cumpărare.


IX. Informații furnizate în legătură cu încheierea contractului prin mijloace electronice

Compania informează consumatorul prin prezenta că contractul de cumpărare încheiat va fi depus la sediul social al societății. Pentru ca consumatorul să poată lua cunoștință de contractul de cumpărare încheiat, este necesar să se solicite mai întâi societății să pună contractul la dispoziție, în scris, la adresa sediului social al societății sau prin e-mail la adresa de e-mail a societății: info@woolville.ro

Etapele tehnice care conduc la încheierea contractului de achiziție sunt următoarele:

Cumpărătorul completează formularul de contact pentru anumite bunuri din secțiunea "Produse" a site-ului www.woolville.ro, completează un mesaj scurt că este interesat de tipul de bunuri și face o cerere pentru bunuri făcând clic pe butonul "Trimite",

Vânzătorul trimite cumpărătorului la adresa sa de e-mail de contact, pe care cumpărătorul a indicat-o în formularul de contact, o ofertă cu prețul pentru bunurile respective,

Cumpărătorul confirmă prin e-mail vânzătorului că acceptă oferta.

Contractul de cumpărare poate fi, de asemenea, încheiat în scris sau prin telefon, în cazul în care părțile convin asupra tuturor elementelor esențiale ale contractului.

Erorile care rezultă din introducerea datelor înainte de plasarea unei comenzi pot fi detectate prin solicitarea unei întrebări pe e-mail info@woolville.ro iar aceste erori pot fi corectate în termen de cel mult șapte (7) zile de la plasarea comenzii.

Compania nu este legată de niciunul dintre codurile de conduită în sensul articolului 1826 alineatul. 1 lit. e) CC.

 

Procedura de reclamații

Czech Wool company s.r.o.
CUI: 039 22 391
CIF: CZ03922391
cu sediul social la Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Republica Cehă
înregistrat în registrul comerțului ținut de Tribunalul Regional din Brno, secțiunea C, inserția 87406
 

Articolul I.
Dispoziții generale

1. Această Procedură de reclamații (denumită în continuare "Procedura de reclamații") a societății Czech Wool company s.r.o., CUI: 039 22 391,CIF: CZ03922391 cu sediul social la Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Republica Cehă (denumită în continuare "vânzătorul" sau "Czech Wool company") stabilește procedura de exercitare a dreptului care decurge din executarea defectuoasă, condițiile de exercitare a acestora, condițiile de retragere din contract și alte aspecte conexe legate de reclamația de bunuri, dacă se face referire la aceasta în termenii și condițiile generale din data de 1.4.2022 (denumite în continuare "TCG"), care fac parte integrantă din contractul de cumpărare (denumit în continuare "Contractul"). Procedura de reclamații a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 2079 și următoarele din Legea nr.89/2012 Colecție., Codul civil, în varianta prevederilor ulterioare și se aplică tuturor produselor și bunurilor care au fost achiziționate de cumpărător în temeiul contractului de cumpărare încheiat la magazinul online situat la adresa de internet www.woolville.ro (denumit în continuare "magazinul electronic") și revendicate în mod corespunzător. 

2. Această procedură de reclamații reglementează drepturile și obligațiile care decurg din executarea defectuoasă pentru cumpărătorii care acționează în relațiile cu vânzătorul în calitate de cumpărători consumatori, astfel cum sunt definiți în TCG. Cumpărătorul care este consumator și care, prin urmare, îndeplinește cerințele definite la articolele 1.1 și 1.2 din TCG este denumit în continuare "cumpărătorul". 

3. Această procedură de reclamații este obligatorie atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător în momentul încheierii Contractului și ambele părți se angajează să o respecte. Prin încheierea Contractului si preluarea acestuia, cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință corespunzătoare procedura de reclamații și, în același timp, este de acord cu formularea acestor proceduri de reclamații, cu condițiile de garanție ale vânzătorului și, în același timp, se obligă să furnizeze vânzătorului cooperarea necesară soluționării reclamației.

4. Articolul reclamației înseamnă, în sensul Procedurii de reclamații, bunurile care au făcut obiectul achiziției în temeiul Contractului încheiat (denumite în continuare "Bunuri").


Articolul II.
Preluarea bunurilor

1. Cumpărătorul este obligat să inspecteze Bunurile la preluare cu atenția cuvenită. În cazul în care Cumpărătorul descoperă defecte ale Bunurilor, el este obligat să revendice defectele fără întârzieri nejustificate de îndată ce descoperă defectul sau de îndată ce defectul devine evident. Orice întârziere în reclamație cu privire la defectele Articolului de cumpărare poate duce la deprecierea Articolului de cumpărare și poate fi un motiv pentru a respinge reclamația. În cazul în care Cumpărătorul neglijează această inspecție (sau nu reușește să organizeze o inspecție a Obiectului de cumpărare), imediat după ce riscul de deteriorare a articolului trece asupra, el poate pretinde pretenția numai dacă dovedește dincolo de orice îndoială că Bunurile au avut defecte deja în momentul transferului riscului de deteriorare. 


Articolul III.
Calitatea la preluare și răspunderea vânzătorului pentru defecte

1. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile nu au defecte. 

2. Bunurile nu sunt defecte, mai ales dacă în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:
a) Bunurile au proprietăți pe care părțile le-au convenit în Contract, în absența unui astfel de acord, astfel de proprietăți pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le-a așteptat în ceea ce privește natura Obiectului de cumpărare,
b) Bunurile sunt potrivite scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care Bunurile de acest tip sunt de obicei utilizate,
c)  Bunurile corespund calității sau eșantionului sau modelului convenit, în cazul în care calitatea sau desenul sau modelul au fost determinate în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit,
d) Bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare în temeiul Contractului și
e) Bunurile respectă legislația.

3. În cazul în care bunurile preluate au deficiențe, acestea sunt defecte ale bunurilor pentru care vânzătorul este responsabil. Cumpărătorul poate exercita apoi drepturi legale împotriva vânzătorului pentru defecte.

4. Cumpărătorul poate solicita vânzătorului în termen de cel mult douăzeci și patru (24) de luni de la preluarea Bunurilor (denumit în continuare "perioada de garanție"), în funcție de cererea sa, dreptul la îndepărtarea gratuită a defectului sau la o reducere rezonabilă a prețului. În cazul în care nu este disproporționată în raport cu natura defectului (în special în cazul în care defectul nu poate fi îndepărtat fără întârzieri nejustificate),  se poate aplica solicitarea de livrare a unui articol nou fără defecte sau a unei părți noi fără defecte, dacă defectul se referă numai la această parte. În cazul în care repararea sau înlocuirea bunurilor nu este posibilă, pe baza retragerii din contract, cumpărătorul poate solicita rambursarea integrală a prețului de achiziție.

5. Dacă defectul apare în termen de șase luni de la preluare, se consideră că Bunurile au fost defecte în momentul preluării.

6. Vânzătorul nu este obligat să se conformeze cererii cumpărătorului întemeiate pe dreptul de executare defectuoasă în cazul în care dovedește că cumpărătorul știa despre defectul bunurilor înainte de a-l prelua sau de a-l produce el însuși. Cumpărătorul, de asemenea, ia la cunoștință că vânzătorul nu este responsabil pentru defectele care au apărut ca urmare a uzurii normale a bunurilor sau a nerespectării instrucțiunilor de utilizare.

7. În cazul în care Bunurile au defecte la preluare, cumpărătorul are dreptul la livrarea de Bunuri noi fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului. În cazul în care defectul se referă doar la o parte din Bunuri, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea piesei; dacă acest lucru nu este posibil, el se poate retrage din Contract și poate solicita rambursarea integrală a prețului de achiziție . Cu toate acestea, în cazul în care este disproporționat din cauza naturii defectului, în special în cazul în care defectul poate fi îndepărtat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul la îndepărtarea gratuită a defectului. Cumpărătorul are dreptul la livrarea de bunuri noi sau înlocuirea unei piese chiar și în cazul unui defect reparabil, dacă nu poate utiliza în mod corespunzător Bunurile din cauza apariției repetate a defectului după reparație sau pentru un număr mai mare de defecte, caz în care cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract.

8. În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din Contract sau nu își exercită dreptul la livrarea de bunuri noi fără defecte, la înlocuirea părții sale sau la reparații, acesta poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de achiziție. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă, chiar dacă Vânzătorul nu poate livra bunuri noi fără defecte, înlocui partea lor sau repara Bunurile, precum și în cazul în care Vânzătorul nu reușește să remedieze situația într-un termen rezonabil sau în cazul în care remedierea ar provoca dificultăți semnificative pentru consumator.

 

Articolul IV.
Locul și modalitatea de înaintare a reclamației

1. Cumpărătorul este obligat să depună reclamația în scris, în special prin intermediul formularului disponibil pe site-ul web al companiei (link aici) sau la adresa Companiei utilizată pentru reclamații și schimb de bunuri: Malotova 123, Zlín 760 01, Republica Cehă, sau prin e-mail: info@woolville.ro.

2. Cumpărătorul are dreptul de a dovedi achiziționarea Bunurilor prin intermediul Contractului sau al facturii care să ateste că Bunurile revendicate au fost vândute de vânzător sau într-un alt mod credibil. Defectul care face obiectul reclamației trebuie să fie specificat în mod clar și cât mai precis posibil, în special prin descrierea acestuia și prin indicarea modului în care se manifestă defectul. Cumpărătorul și vânzătorul iau la cunoștință că atunci când își exercită drepturile care decurg din defecte, nu se va întocmi un protocol de reclamație, dar acesta este înlocuit cu completarea formularului online de către cumpărător, care este disponibil la (se va completa formularul online) sau cu o altă notă scrisă care conține specificațiile Bunurilor și defectele acestora. 

3. În cazul în care cumpărătorul înaintat reclamația, vânzătorul îi va emite imediat o confirmare scrisă a momentului în care a fost exercitat dreptul de a aplica reclamația, caracteristicile defectului reclamat, precum și metoda de soluționare a acestuia.


Articolul V.
Termenele limită pentru aplicarea reclamației 

1. Consumatorul cumpărător este îndreptățit de a-și exercita drepturile împotriva defectelor care apar la Obiectul achiziției în perioada de garanție de 24 de luni de la preluarea Bunurilor. În cazul Bunurilor uzate, termenul de exercitare a drepturilor de executare defectuoasă poate fi scurtat la 12 luni, o astfel de scurtare a perioadei va fi indicată de vânzător în confirmarea obligațiilor care decurg din executarea defectuoasă sau pe documentul de vânzare. 

2. În cazul în care reclamația este soluționată prin înlocuirea părților individuale ale obiectului de cumpărare, nu se aplică o nouă perioadă, în acest caz perioada de preluare a obiectului inițial de cumpărare de către Cumpărător va fi în continuare decisivă.

 

Articolul VI.
Drepturi la executare defectuoasă

1. Dispozițiile articolului III nu se aplică în cazul în care:
a) Bunurile suferă de un defect pentru care s-a convenit asupra unui preț mai mic,
b) Aceasta este uzura Bunurilor care rezultă din utilizarea sa normală,
c) în cazul în care defectul Bunurilor este cauzat de acțiunile Cumpărătorului sau ale persoanelor care utilizează Bunurile împreună cu acesta,
d) acestea sunt bunuri de ocazie care prezintă un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură a acestora; 
e) este un defect pe care Bunurile l-au avut în momentul primirii de către cumpărător, 
f) în cazul în care Bunurile sunt distruse complet într-un accident de circulație care a avut loc în timpul transportului Bunurilor către cumpărător,
g) în cazul în care rezultă din natura Bunurilor.

2. Vânzătorul este responsabil pentru defectele care au apărut pe bunuri în timpul perioadei de garanție (sau în termenul de valabilitate care a fost garantat pe ambalajul mărfurilor sau în publicitatea bunurilor). Defectele bunurilor sunt împărțite în funcție de faptul dacă acestea cauzează o încălcare substanțială sau nesemnificativă a contractului, în timp ce o încălcare semnificativă a contractului este considerată a fi o astfel de încălcare a contractului pe care partea care încalcă contractul o cunoștea deja sau ar fi trebuit să știe la momentul încheierii contractului că cealaltă parte nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi prevăzut o astfel de încălcare.

3. În cazul în care Bunurile au un defect care cauzează o încălcare semnificativă a contractului, cumpărătorul are dreptul de a solicita:
a) îndepărtarea defectului prin livrarea unui articol nou fără defect sau livrarea articolului lipsă;
b) îndepărtarea gratuită a defectului prin reparare;
c) reducere rezonabilă a prețului de achiziție; sau
d) rambursarea prețului de achiziție pe baza retragerii din contract.

4. Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Cumpărătorul nu poate schimba alegerea făcută fără consimțământul vânzătorului; acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi ireparabil. În cazul în care vânzătorul nu elimină defectele într-un termen rezonabil sau dacă notifică cumpărătorul că nu va elimina defectele, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului de achiziție în loc să elimine defectul sau se poate retrage din Contract. 

5. În cazul în care executarea defectuoasă reprezintă o încălcare nesemnificativă a contractului, cumpărătorul are dreptul la:
a) îndepărtarea defectului sau 
b) reducerea rezonabilă a prețului de achiziție. 
Dacă cumpărătorul nu își exercită dreptul la o reducere a prețului de achiziție, vânzătorul poate livra ceea ce lipsește sau poate elimina defectul legal. Alte defecte pot fi eliminate de către vânzător la opțiunea sa prin repararea Bunurilor sau prin livrarea de Bunuri noi; alegerea nu trebuie să impună costuri disproporționate cumpărătorului. În cazul în care vânzătorul nu înlătură defectul Bunurilor la timp sau refuză să înlăture defectul Bunurilor, consumatorul cumpărător poate solicita o reducere a prețului de achiziție sau se poate retrage din Contract. Cumpărătorul nu poate schimba alegerea făcută fără consimțământul vânzătorului.

6. Cumpărătorul își pierde dreptul de a se retrage din contract în cazul în care nu a notificat la timp defectul articolului. Cumpărătorul nu se poate retrage din Contract sau nu poate solicita livrarea de bunuri noi dacă nu le poate returna în starea în care le-a primit. A doua teză a prezentului acord nu se aplică:
a) în cazul în care a avut loc o modificare a stării ca urmare a unei inspecții pentru a determina defectul mărfurilor,
b) în cazul în care cumpărătorul a utilizat Bunurile înainte de a descoperi defectul său,
c) în cazul în care cumpărătorul nu a provocat imposibilitatea returnării Bunurilor în stare nemodificată printr-un act sau o omisiune.

7. În cazul în care defectul Bunurilor a fost rezolvat prin livrarea de bunuri noi către cumpărător, cumpărătorul este obligat să restituie vânzătorului articolul livrat inițial, pe cheltuiala vânzătorului.  

8. Dreptul de executare defectuoasă nu aparține cumpărătorului în cazul în care cumpărătorul a avut cunoștință de defectul obiectului de cumpărare și / sau a cauzat defectul Bunurilor însuși prin nerespectarea procedurilor și / sau a recomandărilor obligatorii ale vânzătorului și / sau modificarea fizică a Bunurilor de către cumpărător și deteriorarea acestora. În plus, cumpărătorul nu are dreptul la o executare defectuoasă în cazul în care:
a) există un defect al Bunurilor în momentul primirii și pentru un astfel de defect se convine o reducere a prețului de achiziție sau în cazul în care Bunurile au fost achiziționate ca utilizate.
b) defectul a fost cauzat de instalarea, exploatarea, întreținerea, utilizarea sau neglijarea neprofesională și/sau necorespunzătoare a îngrijirii Bunurilor,
c) defectul bunurilor a apărut ca urmare a uzurii cauzate de utilizarea normală sau dacă acest lucru rezultă din natura Obiectului de cumpărare,
d) în cazul în care Bunurile sunt utilizate și defectul corespunde gradului de utilizare sau uzură pe care Bunurile l-au avut în momentul primirii lor de către Cumpărător,
e) deteriorarea mecanică a mărfurilor;
f) Bunurile au fost deteriorate de încărcarea excesivă sau de utilizarea necorespunzătoare, 
g) este un defect al Bunurilor care a fost reclamat în trecut, în cazul în care a fost prevăzută o reducere rezonabilă a prețului de achiziție al Bunurilor.

 

Articolul VII.
Soluționarea reclamației

1. Vânzătorul sau un angajat autorizat de acesta va decide imediat asupra reclamației, în cazuri mai complexe, în termen de trei (3) zile lucrătoare de la data solicitării. Această perioadă nu include timpul necesar pentru evaluarea de către experți a defectului. 

2. Vânzătorul va soluționa reclamația fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile calendaristice de la data solicitării. Această perioadă nu include timpul adecvat tipului de produs sau serviciu necesar pentru evaluarea de către experți a defectului. Vânzătorul și cumpărătorul sunt, prin urmare, de acord că, în cazul în care Bunurile sunt livrate vânzătorului după ce cererea a fost făcută, perioada menționată în prima teză a prezentului alineat nu include timpul în care Bunurile nu au fost încă livrate vânzătorului. 

3. Alineatul anterior nu exclude posibilitatea ca vânzătorul și cumpărătorul să convină individual și, într-un caz specific, asupra unei prelungiri a termenului de soluționare a reclamației. 

4. Soluționarea reclamației include, de asemenea, notificarea cumpărătorului cu privire la rezultatul reclamației. Prin urmare, vânzătorul va informa cumpărătorul consumator cu privire la metoda de soluționare a reclamației în termenul legal (cu excepția cazului în care se convine asupra unui termen mai lung). Poate utiliza orice mijloace și formulare tehnice (e-mail, telefon, SMS etc.)

5. După expirarea termenului de soluționare a reclamației, cumpărătorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi un defect care nu poate fi înlăturat.

6. Cumpărătorul nu are dreptul de a modifica metoda de soluționare a reclamației odată aleasă fără consimțământul vânzătorului, cu excepția cazului în care metoda de soluție aleasă de bumpărător nu poate fi implementată deloc sau în timp util.

 

Articolul VIII.
Dispoziții finale

1. În cazul unei neconcordanțe între prevederile Contractului și Procedura reclamațiilor, va prevala reglementarea aplicată în Contract.

2. În cazul dat, aspectele care nu sunt reglementate de procedura reclamațiilor sunt reglementate de Legea nr.89/2012 Colecție., Codul civil, în varianta modificărilor ulterioare (denumită în continuare "NCC").

3. În conformitate cu prevederile art. 1820 alin. 1 lit. j) din NCC și art. 14 și art. 20e din Legea nr.634/1992 Colecție., privind protecția consumatorilor, vânzătorul informează că consumatorul cumpărător are dreptul la soluționarea extrajudiciară a unui litigiu de consumator în temeiul Contractului. Articolul soluționării extrajudiciare a litigiilor consumatorilor este Autoritatea cehă de inspecție a comerțului (www.coi.cz). Aceasta tratează plângerile extrajudiciare ale consumatorilor în modul și în condițiile prevăzute de legislația corespunzătoare.

4. Această procedură de reclamații intră în vigoare și este valabilă începând cu data de 1.4.2022 Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica această procedură de reclamații în conformitate cu legislația în vigoare.


În Zlín la data de 1.4.2022
Director general al Czech Wool company s.r.o.

Cumpărați telefonic.,
suntem online
+40 31 2297713
(9.00–18.00)

Variante de culori

Alegeti mărimea

Beee, eu sunt oița Negrută,

nu vreau să vă deranjez, dar am nevoie de la d-voastră promisiunea pe copită, că pot urmări, cum vă place la noi în Ovinshop. Doar așa mă voi putea ocupa de d-voastră cu grijă, pe care o meritați. Vă jur pe copita mea, că tot ce voi afla, rămâne la mine în siguranță.

Setări

Beee, îmi iau satisfacția d-voastră în mâinile proprii. Informați-mă cu ce fel de fișiere de cookie-uri pot lucra, și nu uitați, că schimbările în setările vor influența doar browserul, pe care îl folosiți actual. Preferințele d-voastre le puteți schimba oricând în bara de jos a site-ului.

Mai multe informații despre ce fel de date salvează Ovinshop, pagina web a noastră, veți găsi aici.

Cookie-uri tehnice sunt necesare peeentru funcționarea corectă a site-ului web și a tuturor funcțiilor pe care acesta le oferă.

Îmi permit de a vă arăta oferta pufoasă pe baza de preferințele d-voastre. La fel îmi permit, de a vă arăta pe site doar ce vă interesează cu adevărat.

Mă ajută în căutarea de greșeli și de a măsura performanța site-ului. Datorită lor pot avea grijă, ca să fiți întotdeauna mulțumiți cu ele cumpărate la noi în Ovinshop de fiecare dată.

Aceste cookie-uri sunt superbeee. Îmi permit de a mă întâlni cu d-voastră în afară de site și în rețele sociale și de publicitate, unde am grijă, ca publicitatea să fie interesantă pentru d-voastră.